Inscenizacje historyczne

Widowiska plenerowe, rekonstrukcje bitew, inscenizacje wydarzeń historycznych, spektakle. Od kameralnych inscenizacji potyczek zbrojnych, po wielkie widowiska plenerowe, dorównujące rozmachem filmowym scenom batalistycznym. Proponujemy kompleksową produkcję widowisk, jak też wykonanie wybranych zadań:

– Opracowanie scenariusza, reżyseria spektaklu, konsultacje historyczne

– Dobór i rezerwacja wykonawców: grup rekonstrukcji historycznej, aktorów, kaskaderów

– Udźwiękowienie spektaklu (muzyka, efekty dźwiękowe, lektorzy)

– Budowa scenografii

– Efekty pirotechniczne

– Realizacja widowiska, koordynacja i kierowanie planem

– Logistyka i technika estradowa

– Dokumentacja filmowa i fotograficzna

– Produkcja filmowa

Inscenizujemy wydarzenia historyczne z różnych epok, tworzymy również spektakle na podstawie fikcyjnych fabuł. Przykładowe konwencje realizowanych przez nas widowisk:

  • Bitwa pod Grunwaldem, wojny polsko-krzyżackie, krzyżacko-pruskie i krzyżacko-litewskie z okresu od XIII do XV wieku.
  • Wojny polsko-kozackie: Powstanie Chmielnickiego, wojny polsko-tureckie, Bitwa pod Wiedniem, Potop Szwedzki: bitwa pod Kircholmem, bitwa pod Trzcianą, bitwa pod Warszawą.
  • Wojny napoleońskie: Kampania Moskiewska. Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe.
  • Historyczne scenariusze fikcyjne: bitwa z piratami, zajazd szlachecki.
  • II Wojna Światowa.
  • Scenariusze współczesne: inscenizacje walk współczesnych armii z użyciem bezpiecznych replik broni AirSoftGun i pirotechniki, pokazy działania oddziałów specjalnych.