Pokazy rycerskie i musztry historyczne

Przenosimy uczestników imprez w świat turniejowych pojedynków rycerskich, gwałtownych starć wczesnośredniowiecznych wojów, finezyjnych pojedynków szermierczych na rapiery i szpady. W potyczkach szlacheckiej braci z kozakami dowodzimy skuteczności szabli husarskiej, nie obce nam są też bijatyki w pirackiej karczmie czy pojedynki muszkieterów.

Wykonujemy unikalne pokazy musztr historycznych: musztry paradnej i bojowej oddziału reprezentacyjnej gwardii pałacowej z XVI i XVII wieku oraz regimentu muszkieterów z tego okresu, musztry bojowej średniowiecznej piechoty, czy też musztr wojsk epoki napoleońskiej. W naszych pokazach stawiamy na widowiskowość, kładąc jednocześnie nacisk na wierność historyczną.

Wykonujemy pokazy walk z wybranej epoki lub prezentujemy przekrój przez wiele okresów historycznych, zależnie od koncepcji imprezy. Pod naszą komendą stoją:

wczesnośredniowieczni wojowie – Słowianie, Wikingowie, Jaćwingowie, Rusini

rycerze okresu pełnego i późnego średniowiecza – rycerze herbowi, Krzyżacy, piechoty z bronią drzewcową, łucznicy, strzelcy z hakownicami, średniowieczna artyleria: bombardy i foglerze

szlachta, husaria, kozacy, tatarzy, tureccy janczarzy – rycerze i wojownicy okresu Rzeczypospolitej Szlacheckiej, znakomici szermierze oraz oddziały piechot

wojska najemne XVI i XVII wieku – szwajcarscy halabardnicy gwardii reprezentacyjnej, regimenty muszkieterów: Szwedzi, Szkoci, autorament cudzoziemski, baterie armat

wojska okresu wojen napoleońskich i XIX wieku – dywizje Księstwa Warszawskiego, Szwoleżerowie, rosyjscy jegrzy, pruska piechota i artyleria, a także polskie oddziały powstańcze