Taniec dawny

Taniec dawny to szeroki zbiór tańców z dawnych epok: taniec średniowieczny, taniec renesansowy, taniec barokowy, tańce salonowe i narodowe tańce polskie z okresu XIX wieku. W tych stylach tańca specjalizujemy się od 2000 roku, gdy powstał Zespół Tańca Dworskiego „Gratia Iuvenis”. Odpowiadając na zainteresowanie tańcem dawnym, przygotowaliśmy szeroką ofertę, obejmującą pokazy tańca, koncerty i spektakle taneczne, a także bale kostiumowe i warsztaty tańca.

 

Pokazy tańca dawnego z wybranej epoki, połączone z opowieścią o dawnej sztuce dworskiej i prezentacją dworskiej mody.

Bal dworski, bal wenecki, warsztaty tańca, zabawy integracyjne, których uczestników przenosimy na sale balowe dworów dawnej Polski i Europy.

Spektakle taneczno-muzyczne, będące najpełniejszą artystycznie formą prezentacji dawnego tańca i dworskiego teatru, oparte na historycznych wydarzeniach, arcydziełach literatury lub stworzone specjalnie na potrzeby wydarzenia, podczas którego są wystawiane.

Żywe lekcje historii, których słuchacze mogą dowiedzieć się o najciekawszych wydarzeniach z danej epoki i poczuć jej klimat poprzez kontakt z kostiumami, rekwizytami, jak i z samym tańcem dawnym.

Pokazy weselne i sesje fotograficzne, będące dworską atrakcją i niezwykłą pamiątką z odwiedzin dworków, zamków i pałaców.

 

Nasz repertuar obejmuje szerokie spektrum historycznych stylów tanecznych: średniowiecze i XV-wieczny renesans włoski, XVI-wieczny renesans europejski, taniec barokowy, polskie tańce narodowe, XIX-wieczne tańce salonowe, Dwudziestolecie miedzywojenne.

GALERIA ZDJĘĆ:

 

– Współpracujemy z renomowanymi zespołami muzyki dawnej, takimi jak “Sabionetta” z Warszawy, „Ars Cantus” z Wrocławia, “Capella all`Antico” z Zamościa.

– Możemy zapewnić własny sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie sceniczne.

Fragmenty spektaklu z tańcami renesansowymi:

Fragment pokazu tańców barokowych: